-502

Nije namijenjeno rješavanju problema kao što su:

- problematično ponašanje pojedinaca, nesporazumi sa
  susjedima i/ili bilo kojom skupinom ljudi

- bilo kakva hitna intervencija (poplava u stanu i sl.)

- psi koji ometaju lavežom ili nisu na uzici ili nemaju brnjicu

- požari, zagađenja zraka i vode

- buka

- prijedlozi za postavljanje novih posuda za otpad, novih
  rasvjetnih tijela, semafora i slično

- žalbe na rad gradskih tijela ili bilo kojih tijela javne uprave

- bespravna gradnja

- divljanje po cestama, konzumiranje droga, javna opijanja,
  nasilje nad životinjama, preprodaja i sl.

Za to postoje nadležna tijela kojima se uvijek možete obratiti.

SLUŽBENA STRANICA

POGLEDAJTE

POPIS ULICA

GRAD METKOVIĆ

TISAK

OSMRTNICE

KONTAKT

reagiranje

 

Grmoja: Nećemo dopustiti da se Grad Metković koristi u predizbornom prepucavanju SDP-a i HDZ-a

 

 

Metković, 30. rujna 2015.

Povodom informacije  koja je objavljena u današnjim medijima, a koju je izrekao Davorko Obuljen HDZ-ov zamjenik župana Dubrovačko-neretvanske županije, da je Grad Metković ponudio lokaciju za smještaj šatorskoga naselja za izbjeglice, dužni smo javnosti objasniti o čemu je, zapravo, riječ.

Svima je već jasno da Dubrovačko-neretvanska županija koristi izbjegličku krizu u predizborne svrhe jer s jedne strane građane plaši tzv. južnom rutom, a s druge strane migrantima šalje poruku da je ona moguća, tj. da se obavljaju pripreme za njihov prihvat. Ako bismo se išli malo našaliti, mogli bismo zaključiti da je najveći promotor tzv. južne rute postao HDZ-ov dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić pa se postavlja pitanje jesu li njegovi postupci u interesu građana Dubrovačko-neretvanske županije ili u stranačkom interesu HDZ-a.

Naime, dana 22. rujna u Grad je stigao upit Stožera zaštite i spašavanja Dubrovačko-neretvanske županije, koji je poslan još nekim jedinicama lokalne samouprave u našoj Županiji. U njemu se od općina i gradova traži dostavljanje popisa mogućih lokacija na kojima bi se mogla postaviti šatorska naselja za eventualni privremeni smještaj migranta.

Grad Metković je u odgovoru kao potencijalnu lokaciju predložio prostor neizgrađene poslovne zone Dubravica površine oko 8 ha, udaljene 4 km od središta grada i koja je uz županijsku cestu 6220.

To znači da grad Metković nije ponudio mjesto za prihvat izbjeglica na području doline Neretve, kako je jučer izjavio zamjenik župana Davorko Obuljen, nego je samo predložio jednu od potencijalnih lokacija, ako bi uopće došlo do situacije da migranti za ulazak u Hrvatsku odaberu tzv. južnu rutu. Dakle, to je bio samo prijedlog lokacije, a ne ponuda da se na Dubravici gradi šatorsko naselje za područje doline Neretve.

Vjerujemo da neće doći do otvaranja južne rute, ponajprije zbog konfiguracije terena te nepostojanja željezničke mreže, kao i činjenice da je postojeća istočna ruta već uhodana te da migranti koji završe u jednoj od država EU informiraju svoje sunarodnjake o najprihvatljivijoj ruti.

Ipak, ako bi se u kojem slučaju južna ruta aktivirala, Grad Metković bi bio spreman učiniti sve u okviru svojih mogućnosti kako bi se tim ljudima u nevolji pomoglo da dođu do zemalja prema kojima su krenuli.

Još jednom apeliramo i na SDP-ovu Vladu te na HDZ-ovu županijsku vlast da ne koriste izbjegličku krizu za svoja predizborna prepucavanja, nego da se u suradnji sa sigurnosno-obavještajnim službama pripremaju za sve moguće scenarije, bez potenciranja medijskog senzacionalizma.

U nastavku donosimo korespondenciju Stožera zaštite i spašavanja Dubrovačko-neretvanske županije i Grada Metkovića.

 Nikola Grmoja

zamjenik gradonačelnika Metkovića i

načelnik Stožera za zaštitu i

spašavanje Grada Metkovića

 


 

From: STOZER DNZ

To: bozo.lasic@opcinakonavle.hr ; opcina.zupa.dbk@du.t-com.hr ; ured.gradonacelnika@ploce.hr ; grad-metkovic@du.t-com.hr

Cc: 'Davorko Obuljen'

Sent: Tuesday, September 22, 2015 10:23 AM

Subject: Stožer zaštite i spašavanja Dubrovačko-neretvanske županije

 

 

Poštovani,

 

Stožer zaštite i spašavanja Dubrovačko-neretvanske županije i predstavnici hitnih službi održali su radni sastanak 21. rujna 2015. godine s ciljem predviđanja mogućih lokacija i kapaciteta koji bi se mogli upotrijebiti u slučaju dolaska većeg broja nezakonitih migracija na područje Dubrovačko-neretvanske županije.

 

Sukladno zaključku s navedenog sastanka i nalogu načelnika Stožera zamjenika župana mr.sc. Davorka Obuljena, molim Vas da Stožeru zaštite i spašavanja dostavite popis lokacija na području vaših općina / gradova gdje bi bilo moguće postaviti šatorska naselja za eventualni privremeni smještaj migranata.

 

Prijedloge pošaljite najkasnije do kaja tjedna na email: stozer@dnz.hr.

 

KLASA: 810-01/15-01/11

URBROJ: 2117/1-16/8-15-06

Dubrovnik, 22.9.2015.

 

Mato Tomljanović, univ.spec.admin.publ.

Viši savjetnik

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine

Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik

 


 

From: Grad Metković

To: STOZER DNZ

Cc: Mirko Volarević

Sent: Friday, September 25, 2015 1:15 PM

Subject: Re: Stožer zaštite i spašavanja Dubrovačko-neretvanske županije

 

 

Poštovani,

 

Vezano za vaš dopis dostavljamo Vam prijedlog Grada Metkovića. Kao potencijalnu lokaciju postavljanja šatorskog naselja za potrebe migranata, predlažemo lokaciju neizgrađene poslovne zone Dubravica, površine oko 8 ha udaljenu oko 4 km od grada, koja se nalazi uz ŽC 6220.

 

S poštovanjem,

 

GRAD METKOVIĆ

Stjepana Radića 1

20350 METKOVIĆ

tel/fax 020/681 020

e-mail: grad-metkovic@du.t-com.hr

e-mail: grad@metkovic.hr