Dragana Nuić-Vučković, rođena je u Ljubuškom 1965. Osnovnu i Srednju školu završila je u Metkoviću, a diplomirala na ALU u Zagrebu 1991. u slikarskoj klasi prof. Eugena Kokota.

 

Članica je HDLU-a od 199. Imala je 22 samostalne izložbe, i preko 60 skupnih izložbi u Hrvat-skoj, BiH, Sloveniji, Njemačkoj, Madžarskoj, Švedskoj, Italiji i Maleziji.

 

 

Slikarstvo Dragane Nuić-Vučković ima elemente dječjeg crteža, a motivi su uvijek na granici fantazmagoričnih, nadrealnih prizora.
Radi kao profesorica likovne umjetnosti u

 

gimnaziji u Širokom Brijegu, te kao predavač Metodike na ALU Mostarskog sveučilišta u Širokom Brijegu. Dobitnica je nagrade za slikarstvo 2003. na Biennalu umjetnosti minijature BiH u Tuzli.