izbori za mjesne odbore 2011.

Rezultati izbora za članove vijeća MO grada Metkovića 24. srpnja 2011.
(crtica označava da na izbornom mjestu stranka nije imala listu)

 

 

HDZ

HSS

HSP

HSU – HNS

NL D. Vidović

SDP

upisano
birača

važećih 

nevažećih

izlaznost

MO Centar

146

605

89

46

 -

70

7815

956

21

12,50%

MO Sveti Nikola

150

465

134

 -

 -

 -

5471

749

42

14,46%

MO Vid

44

138

 -

 -

94

 -

697

276

8

40,75%

MO Prud

69

70

52

 -

 -

 -

478

191

7

41,42%

MO Dubravica

 -

43

 -

 -

 -

 -

60

43

 0

71,67%

MO Glušci

 -

45

 -

 -

 -

 -

79

45

 0

56,96%

Metković ukupno

409

1366

275

46

94

70

14600

2260

78

16,01%

%

17,49%

58,43%

11,76%

1,97%

4,02%

2,99%

 

96,66%

3,34%

 

 

Pretvoreno u mandate prema D'Hondtovoj metodi to izgleda ovako:
 

 

HDZ

HSS

HSP

HSU – HNS

NL D. Vidović

SDP

MO Centar

1

4

0

0

 -

0

MO Sveti Nikola

1

3

1

 -

-

-

MO Vid

0

3

-

-

2

-

MO Prud

2

2

1

-

-

-

MO Dubravica

-

5

-

-

-

-

MO Glušci

-

5

-

-

-

-

Metković ukupno

4

22

2

0

2

0

 

Kada bi se rezultati ovih izbora primijenili na lokalne izbore, na kojima se zbrajaju svi glasovi sa svih izbornih mjesta, Gradsko vijeće grada Metkovića prema D'Hondtovoj metodi izgledalo bi ovako:

HSS - 12 vijećnika

HDZ - 3 vijećnika

HSP - 2 vijećnika