vijesti www.metkovic.hr

 Predavanje

Špilje i jame doline Neretve

Metković, 27.4.2007. - U organizaciji Regionalnog centra zaštite okoliša za Srednju i Istočnu Europu (REC) i projektnih ureda REC-a u Metkoviću i Mostaru u restoranu „Đuđa i Mate“ u Vidu održano je edukativno predavanje o jamama i špiljama delte Neretve pod nazivom „Biospeleološka i speleološka istraživanja špilja i jama na području donjega toka rijeke Neretve“.
Predavanje je povodom Dana planeta Zemlje održao Tonći Rađa, speleološki instruktor i predsjednik Speleološkoga društva „Špiljar” iz Splita.
Rađa se osvrnuo na početak intenzivnijih istraživanja iz 1995. što ih je provodila biospeleološka ekipa Hrvatskog prirodoslovnog muzeja iz Zagreba. Cilj im je, prije svega, bio otkrivanje speleoloških pojava te usputno sabiranje podzemne flore i faune. Rezultati postignuti tom prilikom definirali su program istraživanja 1996. i 1997. kada je istraženo 46 špilja i jama te 11 izvora. Brojnošću i ljepotom stalagmita i stalaktita, posebno se ističu špilja iznad Kopren dola dugačka 80 m i špilja Šolkina jama dugačka oko 30 m, a biološkom raznolikošću Jama u Predolcu gdje je pronađena u svijetu jedinstvena podzemna vrsta školjke latinskog imena Congeria kusceri. Rečeno je i da su navedene špilje i jame vrlo pogodne za razvijanje speleološkog turizma. Na kraju predavanja prikazan je film „Jame i špilje u donjeneretvanskom kraju“ realiziran u suradnji Matice Hrvatske iz Opuzena i SD “Špiljara“ iz Splita.
Ova radionica je jedna od aktivnosti koje REC provodi u okviru projekta „Neretva delta forum za održivo korištenje zajedničkih prirodnih resursa“ što ga financira Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC).