vijesti www.metkovic.hr

 Iz Poglavarstva

Predočen godišnji obračun Proračuna

Metković, 14.5.2007. - Na današnjoj Sjednici Gradskog poglavarstva grada Metkovića predočen je godišnji obračun Proračuna grada Metkovića za 2006. Prema tom obračunu ukupni prihodi Grada iznosili su 26.934.280,98 kuna, a ukupni rashodi 29.393.004, 54 kune.
Manjak prihoda u odnosu na rashode iznosi 2.458.723,56 kuna što uz manjak iz 2005. od 2.013.934,15 kuna daje ukupni manjak od 4.472.657,71 kuna koji se prenosi kao gubitak u 2007., a pokrit će se iz prihoda ove godine.
Na sjednici je usvojeno i izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Metkovića za 2006. u kojem stoji da prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, financijski izvještaji grada u svim značajnim aspektima iskazuju objektivan i istinit prikaz poslovanja tijekom godine i stanja na koncu godine.
Nakon raspisanog natječaja za izgradnju vanjske rasvjete na teniskim igralištima u Športskoj ulici na natječaj su stigle dvije ponude, a radove će izvoditi tvrtka MGA kao povoljniji ponuditelj.
Poglavarstvo je odobrilo i sredstva za dovršenje mrtvačnica u Vidu i u Desnama, a usvojen je i prijedlog inicijative Skupštini TZ Grada Metkovića za osnivanje Turističkog ureda.