vijesti www.metkovic.hr

 Fotografija

Slike iz Neretve

Metković, 18.5.2007. - Putujući ovih dana na mjesta raznih događanja dolazili smo u situacije snimiti neke motive koji nisu bili izravno vezani za sam događaj. Da nam ne bi „propali“ objavljujemo ih ovdje.

Između Metkovića i Vida sve više je melioriranih površina, a kao nus-produkt nastaju ovakvi kanali idealni za poljski ribolov u miru i tišini.

Ljepotan. Mladi poskok (živ je i dalje) uhvaćen u fotostupicu na cesti između Bagalovića i Desana.

Zalazak sunca na moru je out. Probajte zalazak sunca u močvari.

Žuti zvonik nove crkve sv. Nikole žuti se na posljednjim sunčevim zrakama. O kakvoj monumentalnoj građevini se radi govori i stara zgrada-crkva pred njom.

Da nema klupe i ostataka starog zvonika u Vidu fotografija bi mogla svjedočiti o vremena antičke Narone.

Da bi neko mjesto na fotografiji bilo prepoznatljivo trebaju mu i prepoznatljive građevine. Vid ih sada ima tri. U prvome planu je crkvica sv. Vida, nastala na ostacima ranokršćanske bazilike. Desno, na brijegu, je župna crkva Gospe Snježne koju je projektirao veliki poznavatelj ranokršćanske arhitekture na našim prostorima danski arhitekt Dyggve. Nespretno interpoliran zvonik narastao je sedamdesetih prošloga stoljeća. A lijevo u kutu je novi simbol Vida - Arheološki muzej Narona.  O toj interpolaciji u staru jezgru nećemo. Treba najprije pustiti oku da se navikne na novo.

Detalj modernog zdanja Muzeja na dan otvaranja.