vijesti www.metkovic.hr

 Ekologija

Poziv za sudjelovanje na trening radionici

Metković, 21.5.2007. -   Europski centar za zaštitu prirode (ECNC) u suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode provodi projekt „Komunikacija u zaštiti prirode: institucionalno jačanje i pilot projekti u Hrvatskoj i Makedoniji“. U sklopu Projekta 18. i 19. lipnja 2007. u restoranu Villa Neretva održat će se radionica „Komunikacija u zaštiti prirode“ u području Delte Neretve“.
  Dugoročno ovaj projekt će:
 - poboljšati vještine u komunikaciji zaštite prirode nadležnih u zaštiti prirode, nevladinih udruga i predstavnika Javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima, što će pridonijeti učinkovitijoj zaštiti ubuduće
 - potaknuti prihvaćanje "komunikacije" kao ključnog sredstva u zaštiti prirode
 - proširiti podršku zaštiti prirode među relevantnim dionicima.
  U prvoj fazi projekta održana je obuka nadležnih u zaštiti prirode, nevladinih udruga i predstavnika Javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima u tehnikama komunikacije zaštite prirode svim relevantnim dionicima kroz petodnevnu interaktivnu radionicu.
  Druga faza
projekta podrazumijeva provedbu pilot projekta Komunikacije u zaštiti prirode za koji je odabrano područje Delte Neretve predviđeno za zaštitu u kategoriji park prirode. U sklopu toga organizirana je dodatna dvodnevna obuka u samom području. Sudionici će analizom problema, pozicije i interesa dionika pokušati razviti plan djelovanja kako bi se ojačalo sudjelovanje dionika, uspostavila suradnja i konsenzus te ojačala potpora kroz implementaciju aktivnosti kao što su organizacija okruglih stolova i drugih konzultacijskih sastanaka, pripremu tiskanih materijala, organizaciju događaja za medije, lokalnu zajednicu i druge ciljane skupine itd.
  Zainteresirani ovdje mogu preuzeti prijavni obrazac i poslati ga na na e-mail ivana.plavac@dzzp.hr do 01. lipnja 2007. Svim sudionicima u potpunosti će biti pokriveni troškovi sudjelovanja na radionici.