vijesti www.metkovic.hr

 Požar

Požar se približava kućama

Metković, 22.7.2007. - Grad Metković, prema podacima iz popisa 2001., sada bi mogao imati oko 17.000 stanovnika. Na rubu grada gori nam park šuma Predolac-Šibanica s tendencijom da ujutro požar ugrozi prve kuće. I sve to je prepušteno brizi pedesetak vatrogasaca iz JVP Metković i njihovih kolega iz Stona i Državne interventne postrojbe iz Dubrovnika u sklopu koje su vatrogasci sa kontinenta.
Neobično s obzirom da se park šuma nalazi na popisu zaštićene prirodne baštine što ju štiti Država. Ako je već to državna imovina, pa Grad nema nad njom ingerencije, koji to državni mehanizmi mogu, a neće, pokrenuti mobilizaciju (mrske li nam riječi iz komunizma) stanovnika Metkovića, vojske (ako je ima u blizini) i ne znam čega sve ne? Požar se danima približavao Šibanici, sa BiH strane ga nitko nije gasio, da bi se na koncu dogodio najgori mogući scenarij. Znamo da gori u Hrvatskoj na više mjesta. No, nije li tko trebao pokrenuti samo 1% građana ovoga grada (a to je 170 ljudi) da pomognu u gašenju?
P.S. Prije sedam godina, kada je gorila Šibanica, mnogi su se građani samoinicijativno uputili na brdo da pomognu u gašenju. Kada smo se skupili kod Lovačke kućice bilo nas je više nego što nam je JVP mogla dodijeliti brentača. Večeras je grad živio svoj život kao da se ništa ne događa. Svima na svijest, koji misle da je dovoljno samo imati prebivalište u ovome gradu, donosimo desetak fotografija sa požarišta koje svjedoče o drami gasitelja.