vijesti www.metkovic.hr

 Požar

Ugroženo Mlinište i susjedna sela

Metković, 31.7.2007. - Nakon što je preksinoć i tijekom jučerašnjeg jutra veliki požar što je harao Dobranjama i Vidonjama stavljen pod kontrolu, sinoć je zapuhao jak vjetar i vatra se ponovno razbuktala. Na nesreću vrlo brzo ke probila crtu obrane prema Mliništu i protegnula se pet kilometara širokom frontom sve do Vukova klanca.

Oko 22 sata vatra je došla do samoga vrha Marina vijenca, a manji požar je i s druge strane prema Dobranjama, iako je tamo stanje sada puno povoljnije.

Uglavnom gori makija i nisko raslinje, no unatoč vjetru koji puše suprotno od kretanja vatre požar se polako spušta obroncima brda.

Na cesti prema Vidonjama zatekli smo JVP Metković kako gase požar ispod i iznad puta.

Naročito je teško onima koji brentačama pokušavaju osigurati rub požarišta visoko na obroncima Marina vijenca, jer vjetar svako malo razbukta vatru pa se ljudi brzo moraju povlačiti.

Na Mliništu smo na ulici zatekli mnoštvo kako zabrinuto pogledava put gore. S druge strane brda su polja i razni nasadi, a prema naselju gusta borova šuma.

Stanovništvo se organiziralo pa motornim pumpama za natapanje polijeva šumu iznad kuća, no možemo se samo nadati da vjetar neće promijeniti smjer te da će obrana izdržati do jutra kada je nužna intervencija kanadera.