vijesti www.metkovic.hr

 Iz Poglavarstva

Sjednica Gradskog poglavarstva

Metković, 18.9.2007. - Na danas održanoj Sjednici Gradsko poglavarstvo Grada Metkovića prihvatilo je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite i spašavanja i donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Metkovića za 2007.
Prijedlog je prihvaćen sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju, prema kojem je predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne samouprave obvezno najmanje jednom godišnje ili pri donošenju proračuna, razmotriti stanje zaštite i spašavanja te donijeti smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja. Analizom na terenu, zaključeno je kako u narednom planskom razdoblju, na osnovu Procjene i Plana zaštite i spašavanja Grada Metkovića, treba odrediti načine i izvore financiranja za bolji razvoj i pripravnost svih čimbenika značajnih za zaštitu i spašavanje.
Poglavarstvo je na prijedlog Upravnog vijeća Ustanove Športski objekti Metković prihvatilo i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Ustanove Športski objekti Metković te dalo suglasnost na Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Ustanove Športski objekti koje je Upravno vijeće donijelo na Sjednici održanoj 11. rujna, a predložene promjene rade se ponajprije zbog usklađivanja sa športskim djelatnostima koje Ustanova može obavljati, sukladno novom Zakonu o športu.
Na sjednici je određen i nositelj realizacije programa „Dnevni boravak – pomoć i njega u kući za starije i nemoćne osobe“ za područje Grada Metkovića, za što je sredstva osiguralo Županijsko poglavarstvo, a nositelj će biti Udruga osoba s invaliditetom „Prijatelj“.
Na zamolbu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Poglavarstvo je za prinudnoga upravitelja za stambenu zgradu u Industrijskoj ulici 2/5 i 2/8 imenovalo Gradsko gospodarstvo.
Na sjednici je odlučeno i da se pokrene raskid ugovora sa HPT Split (sada T-HT), potpisanog 1994., prema kome im se na neograničeno vrijeme i bez naknade dodijelio prostor u prizemlju zgrade NK Metković. Prihvaćeno je i 11 zahtjeva za odobrenje dara novorođenoj djeci, kao i 21 zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć.