vijesti www.metkovic.hr

 Predavanje

O stanovništvu Vida i hrvatskome jeziku

Metković, 4.5.2008. - Dva zanimljiva predavanja održat će se u subotu, 10. svibnja u Arheološkom muzeju Narona u Vidu. Prvo predavanje je Domagoja Vidovića „Stanovništvo Vida od srednjega vijeka do današnjih dana“, a drugo Mate Kapovića „Treba li govoriti pravilno?“. Predavanja, čiji organizator je Salon Matice hrvatske, počinju u u 19 sati.
Domagoj Vidović rođen je 1979. u Metkoviću. Završio je studij lingvistike i hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je danas apsolvent na doktorskom studiju lingvistike. Zaposlen je na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu. Uže su mu područje znanstvenoga djelovanja onomastika rubnih hrvatskih područja, čakavska i štokavska dijalektologija te akcentologija. Bavi se i prevođenjem s esperanta.
Na razvalinama antičke Narone u srednjemu vijeku niče novo naselje pod imenom Vid, koje se nalazilo u sastavu humske župe Luka. Teške povijesne okolnosti i rubni položaj na razmeđu utjecaja velikih sila uzrokovali su česte i intenzivne migracije u tome području, kojih se tragovi i danas ogledaju u jezičnim značajkama mjesnoga govora, pa čak i u prezimenima današnjih stanovnika.
Mate Kapović rođen je 1981. u Zagrebu, gdje je na Filozofskom fakultetu završio studij lingvistike i kroatistike. Radi kao viši asistent na Odsjeku za lingvistiku, na kojem je i doktorirao. Bavi se poredbenopovijesnom lingvistikom, dijalektologijom i sociolingvistikom.
Često se čuje da se ljudi pitaju „a kako se to kaže pravilno?“, „je li to pravilno?“ i sl. S druge strane, ljudima se nerijetko poručuje da više ne znaju govoriti hrvatski, da ne znaju što koja riječ znači, da iskrivljuju i nagrđuju svoj jezik, da govore „nepravilno“... Želite li saznati više o „pravilnosti“ i „nepravilnosti“ u jeziku, te o tome što je u hrvatskom jeziku doista „pravilno“, dođite na predavanje Treba li govoriti pravilno?.