vijesti www.metkovic.hr

 Gradske vijesti

Povećan komunalni doprinos

Metković, 8.5.2008. - Gradsko vijeće grada Metkovića usvojilo je prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu koji će se, na prijedlog Poglavarstva, povećati za neke kategorije.
Za novogradnje veće od 1000 metara prostornih ili 300 metara četvornih u I. zoni gradnje, koju obuhvaća područje Grada Metkovića, doprinos se podiže sa 85 kuna na 120 kuna po metru prostornom. U II. zoni, koja obuhvaća prigradska naselja Vid, Prud, Dubravicu i Glušce, sa dosadašnjih 60 kuna doprinos se podiže na 95 kuna. Komunalni doprinos za izgradnju obiteljskih kuća u obadvije zone ostaje nepromijenjen. Sukladno usvojenoj Odluci Poglavarstvo može obveznika komunalnog doprinosa koji gradi objekte od važnosti za grad Metković djelomično ili u potpunosti osloboditi plaćanja.
Na Sjednici je prihvaćeno i Izvješće o izvršenju Proračuna grada Metkovića od 1. siječnja do 31. prosinca 2007. prema kojem su ostvareni prihodi u iznosu od 29.656.386 kuna dok su rashodi iznosili 27.645.757 kuna zbog čega je Grad Metković u 2007. ostvario višak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.010.629 kn. Time će se djelomično pokriti manjak iz 2006. koji je iznosio 4.452.094 kn, dok će se ostatak pokriti iz prihoda 2008.