vijesti www.metkovic.hr

 Gradske vijesti

Dubravica možda i prije roka

Metković, 25.5.2008. - Sanacija odlagališta komunalnoga otpada kod Dubravice mogla bi biti gotova i prije roka, koji je planiran na godinu dana. Ako radovi budu tekli sadašnjim tempom, moguće je da ćemo do kraja ove godine imati sanirano odlagalište na koje će se novi otpad odlagati prema propisima o zaštiti prirode.
Trenutno je sjeverna strana, gotovo, potpuno završena pa će uskoro moći primiti novi otpad. U tijeku je gradnja nasipa s južne strane nakon čega će i drugi dio bazena biti prekriven odgovarajućim slojevima folija i zemlje. Uz odlagalište kopaju se kanali i bazen za filtriranje procijedih voda. Isto tako, završavaju se radovi na sanaciji južne padine koju se počinje prekrivati zemljom, nakon čega će biti ozelenjena.