vijesti www.metkovic.hr

 Gradske vijesti

Otvaranje ponuda za Vagu

Metković, 16.10.2008. - Jučer je istekao krajnji rok za podnošenje ponuda iz „Javnog poziva za nadmetanje za rekonstrukciju, odnosno prenamjenu, upravno-stambene zgrade Poduha u zgradu Prirodoslovnoga muzeja i Gradske knjižnice“.
Točno u 10 sati u prostorijama Gradskog gospodarstva započelo je otvaranje pristiglih ponuda u nazočnosti ovlaštenih predstavnika naručitelja, ovlaštenih predstavnika ponuditelja i zainteresirane javnosti. Utvrđeno je da su ponude pristigle neotvorene pa se započelo njihovim  otvaranjem prema redoslijedu kojim su pristigle. U predviđenom vremenu pristiglo je šest ponuda i to: tvrtke Komel iz Cavtata, tvrtke Dobranje-ing iz Metkovića, tvrtki Vulix i GP Dubrovnik iz Dubrovnika te zajednička ponuda u kojoj je nositelj tvrtka MGA iz Metkovića i zajednička ponuda gdje je nositelj tvrtka GP Obšivač iz Metkovića. Nakon otvaranja svih ponuda utvrđeno je da je najnižu cijenu od 10.838.000 kuna bez PDV-a dala tvrtka Dobranje-ing. Najvišu cijenu imala je ponuda tvrtke Konel iz Cavtata, a ta je bez PDV-a iznosila 15.540.000 kuna.
– Prema zakonu, sada slijedi pregled i ocjena ponuda gdje će se na osnovu analitičkog prikaza traženih i danih dokaza o sposobnosti ponuditelja procijeniti njegova sposobnost izvođenja radova. Utvrdit će se ima li eventualnih razloga da se ponuda ne prihvati te provjeriti izračune iz troškovnika. To može raditi ovlašteni predstavnik naručitelja ili se može odrediti neka tvrtka ili osoba koja će provesti taj postupak. Zakonski rok je 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda i u tom roku sve ponude treba pregledati, ocijeniti i donijeti odluku o odabiru, ali mislim kako će se taj postupak provesti u dosta kraćem vremenu – rekao nam je Mojmir Vladimir, pročelnik Odjela za društvene djelatnosti.
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja slijedi period unutar kojega se ostali ponuditelji mogu žaliti, a ako toga ne bude može se sklopiti ugovor s odabranim ponuditeljem i uvesti ga u posao.
Naručitelj radova je Gradsko gospodarstvo na koje je Poglavarstvo prenijelo investitorska prava.