vijesti www.metkovic.hr

 Priroda

Svjetski dan močvarnih staništa

Metković, 2.2.2009. - Danas je Svjetski dan močvarnih staništa koji se obilježava se od 1997. u spomen na prihvaćanje Konvencije o vlažnim staništima poznatije kao Ramsarska konvencija iz 1971. Svrha Konvencije je očuvanje vlažnih staništa, slatkih voda i jezera, vodotoka i močvara. Ono što je za nas značajno jest i to da se predviđa zaštitu obalnoga mora do dubine od šest metara.
   Među 158 zemalja potpisnica od 25. lipnja 1991. nalazi se i Hrvatska koja ima četiri tzv. Ramsarska mjesta. To su: Park prirode Lonjsko polje, Park prirode Kopački rit, posebni ornitološki rezervat Crna Mlaka te područje delte rijeke Neretve s pet (na papiru) zaštićenih lokaliteta.
   Delta rijeke Neretve 18. siječnja 1993. proglašena je vlažnim područjem od međunarodnog značaja prema Ramsarskoj konvenciji, čime je Republika Hrvatska preuzela obvezu štititi to područje.