vijesti www.metkovic.hr

 Iz Poglavarstva

Zona Pržine i rotori

Metković, 11.2.2009. - Na danas održanoj Sjednici Gradskog poglavarstva grada Metkovića usvojen je prijedlog zaključaka o donošenju Programa za izradu DPU-a Stambeno-poslovni kompleks Pržine i pastoralni centar.
   Naručitelj Programa je Grad Metković, a nositelj izrade programa Upravni odjel za gospodarstvo u gradu Metkoviću. Na području obuhvata Detaljnog plana uređenja predviđa se gradnja stambeno-poslovnog kompleksa pretežito stambene namjene te pastoralnog centra koji zauzima značajan dio toga prostora. Pastoralni centar trebao bi obuhvatiti sedam tisuća metara četvornih i predstavlja funkcionalnu cjelinu, a čine ga župna crkva sa zvonikom i župna kuća.
   Na sjednici je razmatran i Prijedlog prometnih rješenja raskrižja u Ulici Ante Starčevića i to s ulicama Matice hrvatske i Kralja Zvonimira te s Ulicom don Radovana Jerkovića. Idejno rješenje u obliku dva rotora (kružna toka) ponudila je metkovska tvrtka Arhitektura i graditeljstvo Goluža. Projekt rješavanja veće protočnosti prometa u samom središtu grada započet je na inicijativu Grada Metkovića, a u suradnji sa Županijskom upravom za ceste koje su nadležne nad spomenutim ulicama i koje će u potpunosti financirati projekt. Ipak, iznijeti prijedlog dio je cjelovitog rješavanja problema protočnosti prometa u središtu grada i rješavat će se paralelno s projektom parkiranja i naplate parkinga na kojem se u Gradu intenzivno radi u suradnji sa tvrtkom Zagreb parking.
  Poglavarstvo je usvojilo zamolbu udruge UZOR iz Borovaca  kojom se traži sufinanciranje izgradnje mrtvačnice u Borovcima. Kako veliki broj građana Metkovića vuče porijeklo iz Borovaca, a grad je već do sada sufinancirao ili u potpunosti financirao mrtvačnice u mnogim neretvanskim mjestima, Poglavarstvo je odlučilo početne radove na uređenju i izgradnji mrtvačnice financirati u iznosu od približno 46 tisuća kuna.
   Na sjednici je iznijet i izvještaj o stipendistima Grada Metkovića akad. godine 2007./08. kojih je u tom razdoblju bilo 50. Od njih 50 u proteklom razdoblju njih petero je diplomiralo, a jedna studentica dobila je državnu  stipendiju, zbog čega je otkazala gradsku. Uvjete nije zadovoljilo 13 studenata, ali je za troje, kojima je prosjek bio za nijansu lošiji od četiri, stipendija odlukom Poglavarstva i dalje na snazi zbog deficitarnih zanimanja koja studiraju. Tako Grad za sada stipendira 49 studenata.
   Usvojen je niz zamolbi Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove, među kojima je i šest novih zahtjeva za odobrenje dara novorođenom djetetu.