vijesti www.metkovic.hr

 Gradske vijesti

Program ukupnog razvoja grada Metkovića

Metković, 3.3.2009. - U organizaciji Grada Metkovića i Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije Dunea održana je radionica na temu Vizija i ciljevi grada Metkovića uz izradu SWOT analize. Radionica je organizirana sa svrhom stvaranja podloge za izradu Programa ukupnog razvoja grada Metkovića.
   Koliko će se radionica održati zavisi od potreba na terenu, a najčešće se održavaju tri do četiri. Nakon svih radionica slijedi izrada samog dokumenata, tj. radne verzije PUR-a o kojoj se moraju očitovati svi koji su sudjelovali u izradi. Da bi dokument bio valjan mora ga usvojiti Gradsko poglavarstvo i Gradsko vijeće.
   Za izradu PUR-a grad će izdvojiti oko 20 tisuća kuna što je prema tržišnoj cijeni, koja trenutno iznosi 100 do 200 tisuća kuna, neusporedivo povoljnije. Razlog tako niske cijene je što je Dunea u 100 postotnom vlasništvu Županije i nije komercijalna.