vijesti www.metkovic.hr

 Internet

Naše stranice označene kao potencijalno opasne

Metković, 25.3.2009. - Od Googlea smo dobili upozorenje da je www.metkovic.hr obilježen kao mjesto potencijalne opasnosti na što smo kontaktirali vlasnike servera na kojem se nalaze naše stranice i dobili odgovor daje sve čisto.
Iako nam Google kaže da „u zadnjih 90 dana web lokacija metkovic.hr nije funkcionirala kao posrednička lokacija za zarazu drugih lokacija niti je na toj web lokaciji bilo zlonamjernog sadržaja u zadnjih 90 dana“, trenutno provjeravamo preko dvije tisuće vijesti i nekoliko stotina različitih stranica koje se trenutno nalaze na www.metkovic.hr. Postoji mogućnost da smo svojedobno u nekom tekstu postavili vezu prema nekoj drugoj stranici koja je u međuvremenu postala „zločesta“.
Stoga, ponavljamo, na www.metkovic.hr nema softverskoga koda koji bi mogao nauditi vašim računalima niti se s ovih stranica širi ma kakav maliciozan softver.