vijesti www.metkovic.hr

 Gradske vijesti

Rekonstrukcija vodovodne i električne mreže

Metković, 27.3.2009. - U tijeku su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže te polaganju u zemlju visokonaponskog kabela Od Đumruka do sela Doljani.
   Osim zamjene stare cijevi novom, dio trase cjevovoda će se na dijelu od granice RH i BiH do ulaza u naselje Doljani premjestiti jer je na tom dijelu cjevovod ostao ispod novosagrađenih kuća, garaža i sl. Polaganjem visokonaponskog kabla u zemlju eliminirat će se opasnost koja je zbog prolaska dalekovoda kroz naselje do sada prijetila stanovnicima Doljana.
   – Tijekom radova cjevovod će se izvući na ulicu kako bi u svakom trenutku bio dostupan. Istovremeno se kopa i kanal za vod visokog napona kojim se opskrbljuje naša crpna stanica, a i dio sela Doljani. Isti posao, odnosno rekonstrukciju električne i vodovodne mreže Ulicom S. Radića, obavili smo krajem 2005. u zajedničkom projektu s HEP-om – Distribucija Metković, a sada taj posao nastavljamo u suradnji s Elektroprivredom BiH jer se radovi odvijaju na njihovom teritoriju. U drugoj fazi planiramo napraviti rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava u naselju Doljani. Tim radovima isključiti ćemo postojeći stari vod od crpne stanice kroz polje, koji nam je trenutno problematičan i koji nam stvara određeni gubitak vode što ne možemo kontrolirati. Time će se i protok vode i opskrbljenost vodom naselja Doljani poboljšati – rekao je Željko Mordžin, direktor Komunalnog poduzeća Metković.
   Radovi uz prometnicu trebali bi se završiti za petnaestak dana, a sve troškove u visini od oko 250 tisuća kuna snosi Komunalno poduzeće Metković.