vijesti www.metkovic.hr

 Baština

Izgubljeno-nađeno: štandarac

Metković, 26.11.2009. - Zaboravljena riječ vratit će se u Metković i to na Trg kralja Tomislava na kojem se radi postolje za jarbol na kojem će se vijoriti zastava, stijeg, barjak ili pak korugva koju smo pokupili iz avarskoga još u vrijeme kada smo s njima (Avarima) imali premijerni nastup na Balkanu.
   S vremenom, kao i puno toga, štandarac je i kao i stvar i kao riječ nestao iz Metkovića pa njegovim fizičkim povratkom na trg (gdje je nekada i stajao, što se vidi s priložene fotografije) red je da nam se vrati i kao riječ, bez obzira na strano podrijetlo, jer precizno (a i regionalno značenjski) zamjenjuje hrvatsku kobasicu 'postolje za jarbol za zastavu', mada ta riječ često označava postolje i jarbol zajedno.

   Štandarac je u hrvatsku suvemenu poeziju unio baš Metkovac Ivan Slamnig koji u jednome stihu svoje poznate 'Barbare' kaže:
                       …
  Barbara, Barbara, lijepa ko slika.
  Kad si je vidio, gospe draga,
  kako je stasita sprijeda i straga,
  srce se strese ko val na žalu
  ko štandarac lagan na maestralu.
                       …