vijesti www.metkovic.hr

 Kultura

Maksim
Internet, 2.3.2004. - Kad već ne možemo izvoziti mandarine i pomidore (a trebali bismo), možemo izvoziti kulturu. Jedan od naših favorita je, svakako, Maksim Mrvica, šibensko dite. Na mnogim Internet stranicama naći ćete podatke o njemu i njegovoj diskografiji. Među najboljima je britanska www.maksim.co.uk.