vijesti www.metkovic.hr

 Seminar

Zapošljavanje socijalno ugroženih

Metković, 8.10.2010. - Jučer je u Hotelu Narona završio dvodnevni seminar pod nazivom Referentni okvir za model socijalnog mentorstva. Seminar je dio projekta Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina, a provodi ga tvrtka European Profiles S.A. iz Grčke s kojom je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi sklopilo ugovor o provedbi projekta.
   Navedeni projekt provodi se u okviru Instrumenta predpristupne pomoći (IPA), a njegova provedba je započela u ožujku 2010. i trajati će ukupno 22 mjeseca. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.500.000 eura. Krajnji cilj projekta je poticati socijalno uključivanje dugotrajno nezaposlenih korisnika stalne pomoći kroz pružanje potpore za uključivanje u tržište rada, a svrha mu je razviti pristup temeljen na potrebama korisnika u pristupu tržištu rada za dugotrajno nezaposlene korisnike stalne pomoći.
   Seminar koji se održava u Metkoviću organiziran je za radnu skupinu koja uključuje predstavnike iz Dubrovačko-neretvanske županije i Splitsko-dalmatinske županije. Skupina okuplja dvadesetak članova među kojima su predstavnici regionalne i lokalne uprave, Centara za socijalnu skrb, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i nevladinih organizacija.