vijesti www.metkovic.hr

 Obavijest

Uvid u Studiju o utjecaju na okoliš

Metković, 17.12.2010. - U prostorijama Grada Metkovića u tijeku je uvid u Studiju o utjecaju na okoliš zahvata: navodnjavanje Donje Neretve – podsustav Koševo-Vrbovci koji će trajati do 27. prosinca.
  Odluku o upućivanju Studije na javnu raspravu donijelo je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva 15. studenoga. Svi zainteresirani uvid u Studiju, osim u Metkoviću, mogu obaviti i u prostorima Općine Zažablje i to svaki dan u vremenu od 9 do 14 sati.
  Javno izlaganje održat će se u utorak, 21. prosinca u 19 sati u Galeriji Gradskog kulturnog središta Metković. Pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju svi zainteresirani mogu upisati u knjigu primjedbi na mjestima javnog uvida ili u pisanom obliku dostaviti Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije u Dubrovniku u roku od osam dana od završetka javne rasprave.
  Studiju o utjecaju na okoliš zahvata: navodnjavanje Donje Neretve – podsustav Koševo- Vrbovci izradio je Institut IGH d.d. u suradnji s Oikon d.o.o., Građevinsko-arhitektonskim fakultetom iz Splita i Agronomskim fakultetom iz Zagreba.