vijesti www.metkovic.hr

 Javni uvid

Održano Javno izlaganje

Metković, 22.12.2010. - U GKS-u Metković sinoć je održano Javno izlaganje o Studiji o utjecaju na okoliš zahvata: navodnjavanje Donje Neretve – podsustav Koševo-Vrbovci koju je izradio Institut IGH d.d. u suradnji s Oikon d.o.o., Građevinsko-arhitektonskim fakultetom iz Splita i Agronomskim fakultetom iz Zagreba. Uz predstavnike izrađivača studije Javnom izlaganju nazočili su i predstavnici Hrvatskih voda koje su investitor projekta. Izlaganje je koordinirala Branka Martinović Vuković iz županijskog Odjela za zaštitu okoliša, a u ime izrađivača Studiju je predstavio Domagoj Vranješ, mag. ing. agr.
    Navodnjavanje u podsustavu Koševo-Vrbovci obuhvaćalo bi područja Koševo, Vrbovci, Mislina te područja uz glavni dovodni kanal, ukupne poljoprivredne površine od 812,09 ha. Za predviđeno područje, uz četrnaestosatno navodnjavanje u prosječno vlažnoj godini, potrebne količine vode iznose 1.019,59 litara u sekundi. Realizacija projekta navodnjavanja tog podsustava planirana je kroz dvije faze izvođenja. Prva faza podrazumijeva izgradnju crpne stanice Koševo-Vrbovci i tlačne distribucijske mreže sa zahvatom vode na današnjem natapnom kanalu. Druga faza započela bi nakon izgradnje pregrade na rijeci Neretvi, odnosno efikasnog rješavanja problema prodora soli u rijeku Neretvu i podrazumijeva izgradnju zahvata vode na rijeci Neretvi i dovodnog cjevovoda do crpne stanice Koševo-Vrbovci te napuštanje današnjeg natapanog kanala i CS Metković.
   Na kraju izlaganja Vranješ je prisutne detaljno upoznao s mjerama zaštite okoliša tijekom pripreme i građenja sustava navodnjavanja, ali i mjerama zaštite okoliša nakon izgradnje sustava.
   Predstavnik Grada Metkovića rekao je kako smatra da je projekt vrlo dobar i kako nema naznaka da bi se njegovom primjenom loše utjecalo na okoliš. Predstavnik Općine Zažablje izlagače je upozorio kako je potrebno što prije osigurati dovoljnu količinu slatke vode za osvježavanje rječice Misline kako bi se osigurali povoljni ekološki uvjeti na području jezera Kuti.
   Sve primjedbe prisutnih građana su zapisane, a svi oni koji imaju prijedloge i primjedbe na Studiju mogu to napraviti pisanim putem u roku od osam dana od završetka Javne rasprave koja traje do 27. prosinca 2010.