vijesti www.metkovic.hr

 Obavijest

SUO za izgradnju kanalizacijskog sustava

Metković, 11.2.2011. - Poziv za dostavu komentara za Plan upravljanja okolišem (EMP) i sažezak Studije utjecaja na okoliš za izgradnju kanalizacijskog sustava grada Metkovića
  Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) je odobrila zajam Republici Hrvatskoj za financiranje unapređenja sustava transporta i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda iz naselja duž jadranske obale i otoka, odnosno financijsku potporu realizaciji programa nazvanog Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području (Coastal Cities Water Pollution Control).
   Osnovni ciljevi Projekta usmjereni su na zaštitu i očuvanje kakvoće mora; stvaranje uvjeta za siguran ekonomski razvoj, u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša; očuvanje i poboljšanje postignutog stupnja zaštite okoliša; unaprijeđenje pružanja učinkovitih i održivih usluga odvodnje; poboljšanje kakvoće priobalnih voda i mora u hrvatskom Jadranu, te ispunjavanje standarda Europske unije koji se odnose na kakvoću okoliša u lokalnim zajednicama.
   Projekt je regionalnog značaja i ostvaruje se na obalnom području s velikim turističkim mogućnostima koje su bitne za razvitak gospodarstva Republike Hrvatske. Provodi se na načelu aktivnog sudjelovanja lokalnih jedinica samouprave u suradnji s Hrvatskim vodama, koje su preuzele obvezu provedbe projekta.
   U okviru ovog Projekta planirana je izgradnja kanalizacijskog sustava grada Metkovića.
   Sukladno Okvirnoj politici zaštite okoliša i smjernicama Svjetske banke, Hrvatske vode su izradile Plan upravljanja okolišem (EMP) i sažetak Studije utjecaja na okoliš sa svrhom promicanja dijaloga i rasprave između svih dionika, pružanja relevantnih materijala o samome projektu koji može utjecati na živote dionika, okoliš i dobrobit zajednice, a s ciljem transparentne suradnje sa zainteresiranim stranama i javnosti.
   Na ovaj način zainteresirane skupine će putem objavljenih dokumenata biti obaviještene o projektu, predloženim mjerama zaštite okoliša, nadzoru i  programu praćenja stanja okoliša, kao i odgovornosti svih sudionika u projektu.
   Predloženi Plan upravljanja okolišem i sažetak Studije utjecaja na okoliš bit će javno dostupni na web stranicama Hrvatskih voda Jadranski projekt www.hvjp.hr  kao i na web stranicama Grada Metkovića  www.metkovic.hr  i oglasnoj ploči Grada Metkovića, Stjepana Radića 1 u periodu  od 10. do 24. veljače 2011. godine.
  
Primjedbe, mišljenja i prijedloge o EMP i sažetku Studije utjecaja na okoliš možete dostaviti najkasnije do 24. veljače 2011. na slijedeću adresu:
   e-mail: marija.vizner@voda.hr
   fax: 01 6307 657
   HRVATSKE VODE
   Jadranski projekt
   Ul. grada Vukovara 220
   10 000 ZAGREB