vijesti www.metkovic.hr

 Gradske vijesti

Javni uvid

Metković, 14.2.2011. - U Galeriji GKS-a Metković danas je u održan Javni uvid - predočavanje geodetskog elaborata za formiranje čestice u svrhu izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Metkovića na Duvratu.
   – Ovo je temelj već postojećih važećih prostornih dokumenata, u prvom redu lokacijske dozvole koja je osnova za formiranje nove parcele u prostoru. Riječ je o površini velikoj 2,5 hektara na kojoj se nalazi tridesetak čestica. Dakle, mi smo danas pozvali sve vlasnike upisane u katastar da im predočimo planirani zahvat u prostoru te da im pokažemo koje čestice ili koji dijelovi njihovih čestica su obuhvaćeni budućim zahvatom. Uvidom u stanje na terenu vlasnici daju svoju suglasnost na prikazane međe, odnosno suglasnost da su to stvarne granice njihovih posjeda. Kako bi sve bilo u skladu sa Zakonom, vlasnici čestica koje su obuhvaćene planiranim zahvatom u prostoru potpisuju dva dokumenta. Prvi je izvješće o potvrđivanju postojećih međa i drugih granica, odnosno da su suglasni da su međe prikazane korektno, a drugi dokument je izvješće o predočenju elaborata čime potvrđuju da su upoznati s projektom. Svoje imovinsko pravne odnose oni će dalje rješavati s Gradom Metkovićem, odnosno s imovinsko-pravnom službom Grada – objasnio nam je dipl. ing. geodezije Ivan Lerotić iz splitske tvrtke Geodata d.o.o. koji je provodio Javni uvid.