vijesti www.metkovic.hr

 Gradske vijesti

Održana 15. sjednica Gradskog vijeća

Metković, 9.6.2011. - Na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Metkovića usvojeno je Izvješće o izvršenju proračuna Grada Metkovića od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. kao i Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata proračuna ostvarenih u 2010. U spomenutom razdoblju ostvareni su prihodi u iznosu od 39.710.517,52 kuna, a ukupni rashodi iznosili su 36.279.133,43 kune. Ostvarenim viškom prihoda podmiren je dio duga iz 2009. pa je na kraju godina završena s ukupnim manjkom prihoda nad rashodima u iznosu od 2.832.437,24 kuna.
   Usvojen je i Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za ustupanje radova na obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Metkovića u 2011. i 2012., a kao najpovoljniji ponuditelj izabrane su Dubrovnik ceste koje su jedine dostavile ponudu.
   Prihvaćen je i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Metkovića za katastarsku općinu Metković koji se odnosi na Povjerenstvo zaduženo za provedbu. Izmjenom su dosadašnji članovi Povjerenstva Ivana Prović, dipl. iur i Ante Vladimir, dipl. ing. geodezije razriješeni dužnosti, a umjesto njih imenovani su Tonći Jerković, dipl. iur. i Marko Vukša, dipl. ing. geodezije.
   Gradsko vijeće razriješilo je Mariju Puticu s funkcije vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice Metković. Za novog vršitelja dužnosti ravnatelja Vijeće je imenovalo Tanju Kuran, prof. geografije i dipl. knjižničarku nakon što je utvrđeno kako niti jedno od dvoje kandidata koji su se javili na natječaj za ravnatelja te Ustanove (objavljen u Slobodnoj Dalmaciji 16. travnja 2011.) nije zadovoljio uvjete.
   Na sjednici je usvojena i odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju na području Grada Metkovića te Prijedlog Rješenja o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva.