vijesti www.metkovic.hr

 Javni poziv

Izmjene i dopune prostornog plana

Metković, 27.9.2011. - Grad Metković objavljuje javni poziv za prikupljanje prijedloga za izradu Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Metkovića. Pozivaju se svi zainteresirani da u roku od 28. rujna 2011. do 17. listopada 2011. svoje prijedloge u pisanom obliku podnesu na adresu: Grad Metković, Upravni odjel za gospodarstvo, Stjepana Radića 1, 20350 Metković.
    Svi prijedlozi moraju biti čitko napisani i obrazloženi s jasno naznačenim imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja. Uz prijedloge je potrebno priložiti izvod iz katastarskog plana s obilježenim obuhvatom kako bi se oni mogli obraditi i evidentirati. Sve obrazložene i dokumentirane prijedloge dostavljene u navedenom roku razmotrit će posebno Povjerenstvo koje će donijeti odluku o tome koji će se prijedlozi uzeti u obzir pri izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Metkovića.