vijesti www.metkovic.hr

 Gradske vijesti

Osniva se Prirodoslovni muzej

Metković, 20.10.2011. - Na sjednici Gradskog vijeća metkovski gradonačelnik Gabrić podnio je izvješće o radu u prvih pola godine, odnosno za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. Podnoseći izvješće Gabrić je između ostaloga rekao kako je Grad, unatoč lošim prihodima, zahvaljujući izuzetno dobroj suradnji s Vladom RH i premijerkom Kosor uspio pokrenuti nekoliko važnih projekata te osigurati sredstva za projekte koji su u tijeku.
    Izvješće o izvršenju proračuna Grada Metkovića u prvih pola godine podnio je pročelnik za financije Petar Čarapina koji je rekao kako je u tom razdoblju ostvareno 21.587.243 kune prihoda, rashodi su iznosili 26.614.058 kuna pa je zabilježen manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 5.026.815 kuna. Pročelnik Čarapina istaknuo je kako je do manjka prihoda došlo jer nisu ostvareni planirani prihodi od poreza na dohodak te pada prihoda od poreza na promet nekretnina, što je posljedica recesije koja se osjeća u gotovo svim tvrtkama na području grada pa je i slabija prodaja nekretnina. Čarapina je podnio i Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća i poslovanja Grada Metkovića za 2010. koje je ocijenio zadovoljavajućim.
    Sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama koji je Hrvatski sabor donio 15. srpnja u svrhu ozakonjenje takvih zgrada, odnosno sukladno Uredbi o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru koju je Vlada RH donijela 18. kolovoza, Vijeće je usvojilo Prijedlog odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone kao i Prijedlog odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi. Usvojen je i Prijedlog odluke o osnivanju Prirodoslovnog muzeja Metković, a za privremenog ravnatelja imenovana je Ivana Baće, voditeljica Ornitološke zbirke Metković. Vijeće je usvojilo i Zaključak o davanju suglasnosti Gradskom kulturnom središtu Metković za dodatne radove strojarskih (termotehničkih) instalacija i elektroinstalacija.
    Na sjednici je podneseno i Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice za 2010. te je prihvaćen Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Metković.