vijesti www.metkovic.hr

 Priroda

Svjetski Dan voda

Metković, 22.3.2012. - Povodom 22. ožujka, Svjetskog Dana voda, Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode i Državni zavod za zaštitu prirode RH izradili su plakat s temomVoda i sigurnost hrane, na kojemu je fotografija južnog dijela delte Neretve.
    Prema standardima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) količina vode nužna za osnovne potrebe po članu kućanstva iznosi 70 litara dnevno. U Hrvatskoj se troši prosječno 150 litara vode po članu kućanstva. S obzirom da je Hrvatska po rezervama vode peta u Europi, a 42. u svijetu, takva potrošnja ne pretpostavlja ograničavajuće uvjete. Ali, da bi se stanovništvu i gospodarstvu ostvarila odgovarajuća usluga opskrbe vodom zahtijevane kakvoće i količine, kao i kontrolirana odvodnja s potrebnom razinom pročišćavanja otpadnih voda, nužna su velika materijalna ulaganja.
    Sukladno zahtjevima vodnokomunalnih direktiva Republika Hrvatska za osiguranje razvoja i ulaganja u vodoopskrbni sustav računa na značajnu potporu EU fondova. Kada postane članicom, u prve dvije godine RH će samo za ulaganja u vodni sektor iz Kohezijskog fonda na raspolaganju imati 165 milijuna Eura godišnje, što je oko 65-75% ukupnih ulaganja. Također, usvajanjem Prijedloga Plana upravljanja vodnim područjima u kojemu je programska osnova postizanje dobrog stanja svih voda, što se planira postići provedbom Programa mjera, te provedbom smjernica Direktive o vodi te Direktive o komunalnim otpadnim vodama, RH će u potpunosti ispuniti osnovni cilj – a to je zaštita zdravlja ljudi i vodnoga sustava te o vodi ovisnih ekosustava.
Meri Rogošić