vijesti www.metkovic.hr

 Jezik

Kako narod obraniti od nacije

Metković, 24.7.2012. - Kako narod obraniti od nacije sinulo je na Braču (gdje i danas žive potomci pravih Neretvana) Domagoju Vidoviću u trenutku kada je shvatio da se preobrazio u tovara, istina, morskoga.