vijesti www.metkovic.hr

 Tragom vijesti

Veletržnica ne seli u Ploče

Metković, 14.1.2013. - Kako se posljednjih dana u tisku pojavila vijest da će metkovska Veletržnica biti preseljena u Ploče kontaktirali smo Željka Batinovića, direktora gradske tvrtke Metković razvoj d.o.o. u čijem je vlasništvu Veletržnica te Joška Ecega, voditelja Vodnogospodarske ispostave za mali sliv Neretva-Korčula.
    Od Batinovića smo saznali da je metkovska Veletržnica 1984. osnovana Odlukom Skupštine općine Metković i dana na upravljanje tadašnjem Komunalnom poduzeću Metković. Veletržnica je smještena u prostor na kojem se i danas nalazi, a nakon što je reorganizacijom jedinica lokalne samouprave osnovan Grad Metković Veletržnica je ušla u sastav današnjega Metković razvoj d.o.o. Batinović nam je rekao da na Veletržnici posluje pedesetak poslovnih subjekata koji zapošljavaju dvjestotinjak ljudi te da između 1000 i 2000 poljoprivrednika preko nje prodaje svoje viškove proizvoda. Kako je Veletržnica u vlasništvu grada Batinović ne vidi načina da se ona preseli u Ploče nego samo da se u suradnji s Hrvatskim vodama za nju nađe povoljnija lokacija. Rekao nam je da je nekadašnji projekt Regionalne veletržnice na području Meterize propao zbog nepovoljna terena za čije se nasipanje trebalo uložiti puno novca, a tek onda graditi infrastrukturu. Razlog od odustajanja dijelom leži i u činjenici da se u međuvremenu na prostoru doline Neretve sa svojim kapacitetima pojavio Agrokor te tako realno umanjio prostor za poslovanje velike veletržnice. Batinović kaže da će metkovska veletržnica raditi i dalje te tako popunjavati prostor koji se stvorio između velikih otkupljivača i poljoprivrednih proizvođača, ali i radi građana Metkovića i okolice koji na njoj mogu kupovati po povoljnijim cijenama. – Ja nemam ništa protiv toga da se slične veletržnice osnuju i u drugim gradovima kao što su Opuzen i Ploče, jer one imaju svoje mjesto u sustavu – zaključio je Batinović.
    Joško Erceg iz Hrvatskih voda rekao nam je da nema nikakve informacije o preseljenju te potvrdio problem oko sadašnje lokacije. Godine 1995. prostor uz Neretvu na kojemu je Veletržnica ušao je pod upravu Hrvatskih voda jer je dio inundacijskoga pojasa koji služi za upravljanje velikim vodama. – Korito Neretve uz Veletržnicu najuže je od mosta u Metkoviću do ušća i to nam predstavlja velik problem, no kako se radi o montažnim građevinama te činjenici da je metkovska Veletržnica značajna za gospodarstvo Metkovića i okolnih mjesta Hrvatske vode neće primjenjivati silu i uklanjati Veletržnicu, nego će i dalje nastojati da u dogovoru s Gradom Metkovićem ona bude preseljena na drugu lokaciju – rekao nam je Erceg.