vijesti www.metkovic.hr

 Priroda

Stigle žličarke na ušće Neretve

Metković, 28.2.2005. - Prvo je jato žličarki stiglo je 23. veljače, a poslije njega slijedili su još dva jata. Žličarke (Platalea leucorodia) se zadržavaju u delti Neretve jedan do dva dana. Jata su veličine između 10 i 50 jedinki. Ptice stižu na ušće  noću ili u ranijim jutarnjim satima i obično spavaju do podne. Tek tada počinju uzimati hranu.

Žličarke su velike bijele ptice srodne ibisima. Raspon krila im je od 115 do 130 cm, a dužina od kljuna do repa  od 80 do 90 cm. Hrane se hodajući po plićaku  tražeći u mulju svojim žličastim kljunom sitne muzgavce i slične životinjice. Žličarke zimuju u pojasu sjeverne Afrike sve do Sahel zone. Međutim ponajviše u Sudanu i Etiopiji, a pojedinačno i na južnijim dijelovima Sredozemlju. Sada se nalaze na povratku sa zimovanja na svom putu prema zapadnoj Europi gdje se i gnjezde. Najveće kolonije nalaze se u močvarnim dijelovima Nizozemske uz sjeverno more. Žličarka snese između travnja i lipnja 3 do 5 jaja i oba partnera sjede naizmjence 21 do 25  dana na jajima. Gradnjom gnijezda, i odgojem mladih bave se također oba partnera. Mladi se zadržavaju u gnijezdu oko 50 dana a tek sa 3 do 4 godine počinju i sami graditi gnijezda.
(Davorka Kitonić)