vijesti www.metkovic.hr

 Poljoprivreda

Lokacijska dozvola za sustav navodnjavanja

Metković, 24.2.2013. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja RH izdalo je Lokacijsku dozvolu za zahvat u prostoru „Sustav navodnjavanja donja Neretva, podsustav Koševo-Vrbovci“.
    Sustav navodnjavanja obuhvaćao bi 95,1 ha na području Koševa, 398,1 ha u Vrbovcima, 111,9 ha uz rijeku Mislinu i u posljednjoj fazi 207 ha na području grada Metkovića.
    Na granici Koševa i Vrbovaca (Rep) gradila bi se nova crpna stanica Koševo-Vrbovci do koje će iz Neretve voditi 1900 m dugačak cjevovod promjera 110 cm. Voda će se zahvaćati na Neretvi na mjestu gdje završava kanal Nokat (kraj Lidla) i gravitacijski teći prema CS Koševo-Vrbovci. No to će biti tek kada se na Neretvi nizvodno od Opuzena napravi pregrada kojom će se u sušnom razdoblju podizati razina rijeke. Do tada će se voda zahvaćati iz postojećega kanala koji ju dobiva s crpne stanice na Đumruku te tunelom kroz Predolac.