vijesti www.metkovic.hr

 Obavijest

Oprez pri spaljivanju biljnog otpada

Metković, 9.3.2013. - Policijska postaja Metković poziva sve građane na oprez prilikom loženja vatre odnosno spaljivanja biljnog otpada na otvorenom prostoru.
    Podsjećamo građane da je način spaljivanja biljnog otpada na otvorenom prostoru reguliran županijskom odlukom. Sukladno navedenoj odluci, o namjeri spaljivanja potrebno je obavijestiti nadležnu vatrogasnu postrojbu, prema mjestu spaljivanja.
    Kako bi se spriječilo da se prilikom loženja vatre na otvorenom prostoru, plamen proširi na druge objekte ili površine, potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere predostrožnosti:
    • tvari koje se spaljuju moraju se odložiti na dovoljnu udaljenost od objekata i površina koje bi vatra i dim mogli ugroziti – vodova električne energije, javnih cesta, željezničke pruge, industrijskih postrojenja, stambenih građevina i drugih objekata;
    • loženje vatre potrebno je izbjegavati u slučaju jačeg vjetra;
    • oko mjesta spaljivanja potrebno je očistiti odgovarajući sigurnosni pojas, a materijal koji se spaljuje preporuča se rasporediti na manje hrpe:
    • ovisno o količini tvari i površini koja se spaljuje, potrebno je osigurati nazočnost dovoljnog broja punoljetnih osoba sposobnih za gašenje požara;
    • uz mjesto spaljivanja potrebito je osigurati priručna sredstva za gašenje (lopate, vodu i dr.);
    • spaljivanje obavljati danju kada su za to pogodne vremenske prilike;
    • nakon spaljivanja potrebito je mjesto spaljivanja temeljito pregledati, a ostatak vatre i žara u potpunosti pogasiti;
    • u slučaju gubitka nadzora nad vatrom, ODMAH obavijestiti vatrogasce na broj telefona 193 ili Centar 112. .
    Ako uslijed spaljivanja nastane požar koji bi imao kao posljedicu veću materijalnu štetu ili opasnost za ljudske živote, isto je podložno visokim novčanim i zatvorskim kaznama, pa i kaznenoj odgovornosti.
    Napominjemo da je Zakonom o zaštiti od požara za izazivanje požara iz nehaja predviđena novčana kazna od dvije do petnaest tisuća kuna, a za namjerno izazivanje požara predviđena je kazna od petnaest do sto i pedeset tisuća kuna ili kazna zatvora do šezdeset dana.
Apeliramo na sve građane:
    - pridržavajte se zakonskih odredbi,
    - ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima;
    - ne ostavljate upaljenu vatru bez nadzora;
    - ne uništavajte prirodu i okoliš
jer mala nepažnja može imati velike i nesagledive posljedice.