vijesti www.metkovic.hr

 Politika

Novosti iz Poglavarstava
Metković, 5.4.2005. - Danas je održana sedma sjednica Gradskog poglavarstva na kojoj se raspravljalo o petnaest točaka. Ravnatelj Dječjeg centra Ivica Gabrić podnio je financijsko izvješće za 2004. iz kojeg se vidi da je Centar poslovao sa gubitkom od 280.000 kn. Do gubitka je došlo zbog prelaska u novi prostor kada su se pojavili dodatni troškovi vezani uza nabavu potrebne opreme i lož ulja kojega je trebalo kupiti dva puta te godine. Poglavarstvo je prihvatilo izvješće, donijelo odluku o pokrivanju gubitaka tijekom ove godine i odlučilo sufinancirati tri pripravnika odgojitelja tijekom njihovog staža.
Potom je usvojeno financijsko izvješće Centra za rehabilitaciju "Nada" koji također posluje otežano, a najveća stavka je trošak vozila kojim se djeca dovoze i vraćaju kućama. Gradonačelnik je izrazio nezadovoljstvo što Dom za starije i nemoćne osobe i tjelesno ili mentalno oštećene osobe još nije u funkciji iako tamo već pet mjeseci radi 23 zaposlenika. Poglavarstvo je potom usvojilo prijedlog za dotaciju od 100.000 kuna Mjesnom odboru Vid za pokriće troškova izgradnje mrtvačnice, a isto tako je odlučeno da se raspiše pozivni natječaj za dovršetak radova na mrtvačnici u Vidu.
Prijedlog za organiziranje prometnih jedinica mladeži tijekom ljetne sezone nije prihvaćen jer Metković nema naročit turistički značaj, a i procijenjeni troškovi od 32.000 kuna su neprihvatljivi u ovom trenutku. Malo veći iznos od toga Grad će izdvojiti za 34 novorođenčadi koja su se rodila od 1. siječnja do danas, a čiji roditelji imaju prebivalište na području grada. Kao najbolji ponuditelj za izradu glavnog projekta sanacije odlagališta otpada na Dubravici izabran je IGH iz Zagreba. Za taj projekt već su osigurana sredstva u iznosu od 6 milijuna kuna. Isto tako je odlučeno da se raspiše pozivni natječaj za nasipanje poljskih putova te da se pomogne Župi sv. Ilije oko sanacije krovišta crkve Sv. Frane na Kladi.