vijesti www.metkovic.hr

 Ekologija

Eko radionica
Metković, 19.4.2005. - U sklopu projekta koji provode REC, Delegacija Europske komisije u RH i partnerska nevladina organizacija «Osječki zeleni», u Metkoviću je održana dvodnevna radionica pod nazivom «Sudjelovanje javnosti u procesu odlučivanja o okolišu – promicanje i populariziranje načela Aarhuske konvencije».
Cilj radionice, koju su vodile trenerica Andreja Tonč i gost stručnjak Desa Sarvan, dipl. iur., bio je pružiti informacije o pravima i mogućnostima javnosti u sudjelovanju u donošenju odluka koje se tiču zaštite okoliša, dati uvid u glavne dijelove Aarhuske konvencije, raspraviti načine sudjelovanja javnosti u RH, te motivirati sudionike za stvaranje konkretnih planova daljnje edukacije i suradnje na relaciji eko-udruge, mediji i lokalne vlasti, kako bi načela Aarhuska konvencija koju bi uskoro trebao ratificirati Sabor RH bila što brže realizirana u praksi. Konvencija, koju je još 1998. potpisalo 40 zemalja među kojima je bila i Hrvatska, je međunarodni ugovor koji je važan temelj u politici zaštite okoliša, prema kojoj svaka osoba ima pravo na zdrav okoliša. Kako bi se to temeljno pravo svakog pojedinca ostvarilo, Aarhuska konvencija počiva na tri stupa koje čine pravo na znanje, pravo na sudjelovanje i pravo na pristup informacijama. Kako se moglo čuti tijekom dva dana, mnogi zakoni o zaštiti okoliša u RH su na tragu spomenute konvencije, ali ih je potrebno približiti i pojasniti građanima kako bi oni na pravilan način mogli koristiti zajamčena prava.
(Ivana Ilić)