vijesti www.metkovic.hr

 Narona

20. godina od prve arheološke sonde

Metković, 27.6.2013. - U Arheološkome muzeju Narona u subotu, 29. lipnja u 19 sati bit će otvaranje izložbe Augusteum favissa, prve samostalne tematske izložbe iz muzejskog fundusa, kojom se obilježava dvadeseta obljetnica otvaranja prve arheološke sonde u Plećaševim štalama.
   Tim sondažnim iskopom pokrenuta su arheološka istraživanja koja su rezultirala iskapanjem Augusteuma i iznjedrila spektakularne nalaze koji su odjeknuli širom svijeta.
    Izložba predstavlja dio pokretnih nalaza pronađenih tijekom tih istraživanja s posebnim naglaskom na predmete kultne namjene. Vizualni identitet izložbe razvija se u suodnosu arheoloških artefakata iz fundusa muzeja i njima inspiriranim radovima akademskog slikara Antona Vrlića.