vijesti www.metkovic.hr

 Obavijest

Vanjski plan zaštite i spašavanja

Metković, 6.9.2013. - Sukladno članku 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja župan za svoje područje izrađuje i predlaže vanjske planove predstavničkom tijelu županije. Župan je, tijekom procesa izrade i donošenja vanjskih planova, dužan javnosti osigurati dostupnost vanjskih planova, osim dijelova plana koji predstavljaju poslovnu tajnu operatora.
    Javna rasprava o prijedlogu Vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari za pogon tvrtke INA – industrija nafte d.d., Služba skladištenja PJ UNP Terimnala, Skladište Metković održat će 25. rujna 2013. godine (srijeda) u 17 sati, u Vijećnici Grada Metkovića.

   - Obavijest o izradi Vanjskog plana zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke INA – industrija nafte d.d., PJ UNP terminala, Metković (kliknite na sliku dolje)

    - Vanjski plan zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke INA - industrija nafte d.d., PJ UNP terminala, Metković (kliknite na sliku dolje)

    - Grafički prilog 1 (kliknite na sliku dolje)