vijesti www.metkovic.hr

 Seminar

Predstudija i studija o izvedivosti

Metković, 25.9.2013. - U organizaciji Regionalne razvojne agencije DUNEA i Centra za poduzetništvo d.o.o. Dubrovačko-neretvanske županije u prostorijama Autoškole Žabac održan je dvodnevni seminar na temu Predstudija i studija o izvedivosti.
    Ključni dokument u pripremi projekata za financiranje iz strukturnih fondova je studija izvodljivosti u kojoj se detaljno i po propisanoj metodologiji analiziraju sve koristi i troškovi projekta te se pokazuje njegova opravdanost za financiranje iz EU fondova. Poznavanjem osnova metodologije i ključnih pitanja te potencijalnih problema pri izradi studije izvodljivosti olakšava pripremu projekta, pridonosi kvalitetnijem osmišljavanju projekata, povećava šanse za sufinanciranje i olakšava kasnije provođenje projekta.
    Seminar je vodio savjetnik za malo gospodarstvo Splitsko-dalmatinske županije Branko Ora, a održan je u okviru provedbe edukacija za djelatnike javnog sektora na lokalnoj i regionalnoj razini sa svrhom jačanja ljudskih potencijala za učinkovito korištenje EU fondova u nadolazećem razdoblju.