vijesti www.metkovic.hr

 Projekti

Uređuje se šetnica uz Neretvu

Metković, 1.11.2013. - Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije obavještava građane Metkovića da je Grad Metković podnio zahtjev za provedbu postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata Izgradnja šetnice i uređenje lijeve obale rijeke Neretve u Metkoviću u duljini od oko 1200 m.
   Prema projektu šetnica će biti široka 5 metara na visini od 1,4 mnm i popločana kamenim pločama debljine 15 cm. Prema rijeci izgradit će se potporni zid visok 1,5 m koji će na vrhu biti obložen štokovanim kamenom.
   Vezivanje brodica predviđeno je uz obalni zid cijelom dužinom. Moći će se vezivati samo manji brodovi gaza do 1,5 m. Svi veći brodovi moći će se vezivati, kao i do sada, uz Veliku rivu. Cijelom dužinom na razmaku oko 20 m planirano je postavljanje stupića za vezivanje brodica - bitve i poleri, a na razmaku od 5 m postavit će se ukrasne alke ili sl. od nehrđajućeg materijala INOX-a.
   Na rastojanju od oko 100 m planirana su silazna stepeništa širine 80 cm.
   Uz rub postojeće šetnice na koti oko 4 mnm predviđeni su priključci struje i vode.
   Ormarići s priključcima struje i vode prilagođenim za punjenje manjih brodica postavit će se uz već izgrađeno stepenište za silazak na šetnicu. Potrebno je projetirati novi vodoopskrbni cjevovod promjera 80 mm i postaviti elektrokabele. Uz ormariće je projektirano priključno okno za vodu. Ormarići su tipski betonski, predviđeni s utičnicama za struju i slavinama za vodu.