vijesti www.metkovic.hr

 Zaštita okoliša

Što je Aarhuška konvencija

Metković, 29.11.2013. - Hrvatski sabor je 8. prosinca 2006. donio Odluku o proglašenju zakona o potvrđivanju konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđa u pitanjima okoliša, a pet dana kasnije tadašnji predsjednik Mesić donio je Odluku kojom taj Zakon potvrđuje. Nažalost, i danas građani o tome vrlo malo znaju pa vas upućujemo na spomenutu Odluku.