vijesti www.metkovic.hr

 Poljoprivreda

Obavijest maslinarima:
Počeo je intenzivan ulov maslinine muhe

Metković, 14.7.2014. - Protekli tjedan na području Dubrovačko-neretvanske županije počeo je intenzivan ulov maslinine muhe ( Bactrocera oleae) na feromonske lovke. Obzirom da vremenske prilike pogoduju razvoju ovog štetnika potrebno je započeti  s  mjerama preventivne zaštite metodom zatrovanih mamaca.
   Kao gotov mamac moguće je koristiti Eco trap i pripravak Succes bait (spinosad +atraktant) koji su dozvoljeni u sustavu ekološke proizvodnje. Metoda zatrovanih mamaca ima najbolji učinak ako se provodi na širem području.
   Tretiranje cijele krošnje opravdano je u slučaju da je napadnuto 10-15% plodova i za tu namjenu registrirani su pripravci na osnovi dimetoata (Rogor 40, Chromgor 40, Perfekthion, Ritam, Zagor).
  
Upozoravamo maslinare na pojačan intenzitet pojave  maslininog svrdlaša (Rhynchites cribripennis) ovisno o lokalitetima  osobito u maslinicima i na položajima  gdje nije provedena zaštita  protiv druge generacije maslininog moljca. Upućujemo maslinare da redovito pregledavaju maslinike na prisutnost navedenog štetnika (metoda otresanja na bijelu podlogu ili pregledom plodića – crni ubodi ili točkice) te po potrebi primjene insekticid.
   Dozvolu za suzbijanje maslininog svrdlaša u RH ima pripravak na osnovi aktivne tvari dimetoata:  Rogor 40 i pripravak na osnovi aktivne tvari  fosmeta: Imidan  50 WP. Zaštitu obaviti  za mirna vremena prema uputama na etiketi  sredstva za zaštitu bilja. Svako tretiranje evidentirati, a ambalažu zbrinuti na propisan način!
   Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH. Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi:
http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  

       Ivana Tomac Talajić dipl.ing.agr.
E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr