vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Rebalansom Proračun povećan
za više od dva milijuna kuna

Metković, 22.7.2014. - Gradsko vijeće Grada Metkovića jučer je pod predsjedavanjem Marina Veraje održalo svoju X. sjednicu na čijem se dnevnom redu našlo osam točaka o kojima je raspravljalo 13 vijećnika.
     Prvih pet točaka odnosilo se na izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Metkovića za 2014., Programa javnih potreba u sportu Grada Metkovića za 2014., Programa socijalne skrbi Grada Metkovića za 2014., Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Metkoviću za 2014. te Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Metkovića u 2014.. Sve navedene izmjene i dopune donesene su kako bi se predviđeni plan raspodjele novca za financiranje spomenutih programa uskladilo sa stvarnim stanjem.
     Tako je planirani Proračun za 2014. u iznosu od 29.558.000,00 kn rebalansom povećan za 2.224.619,99 kn i sada iznosi 31.782.619,99 kn.
     Vijećnici su usvojili i Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Metkovića za 2014. za što je ukupno osigurano 11.681,80 kuna pa će tako stranke za svakog člana Gradskog vijeća imati 663,74 kune, a za žene kao podzastupljeni spol utvrđena je naknada u iznosu od 730,11 kuna. HSS-ova vijećnica Danijela Rajič iznijela je stav svoje stranke da se njihovi vijećnici odriču svoje naknade u korist obitelji Musulin čiji se Matej bori s teškom bolešću, na što je replicirao gradonačelnik Petrov koji je zapitao od kuda sada takav stav HSS-a kada je prije nekoliko mjeseci isti HSS pod prijetnjom ovrhe tražio isplatu spomenutih sredstava.
     Zadnja točka bila je usvojenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Metkovića kojom je postojeći PPU-a usklađen s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji te Prostornim planom DNŽ i sl.
     Sjednica je zaključen vijećničkim pitanjima, a priliku je iskoristio HSS-ov vijećnik Stipo Gabrić koji je gradonačelniku Petrovu postavio dva pitanja te je zatražio da mu se na njih odgovori u pismenom obliku. Prvo pitanje bilo je zašto je grad Metković odustao od kredita Svjetske banke za izgradnju prečistača i kanalizacijskog kolektora te zašto građani i dalje plaćaju naknadu za razvoj kada je ugovor raskinut. Drugim pitanjem Gabrić je zatražio da mu se objasni kojim su se kriterijima vodili u gradskoj upravi prilikom donošenja nove sistematizacije kojom je nekoliko ljudi ostalo neraspoređeno, odnosno bez radnog mjesta. Također je upitao Petrova je li s tim ljudima razgovarao i je li im kao psihijatar objasniti razloge zbog kojih su ostali bez radnog mjesta. Gradonačelnik Petrov je odgovorio da će odgovore dobiti, kako je i zatražio, u pisanom obliku ali da već sada može ponuditi odgovore na oba pitanja na što je Gabrić ne želeći saslušati usmeno obrazloženje napustio Sjednicu.
     Bez obzira na odlazak vijećnika Gabrića, gradonačelnik Petrov je nastavio izlaganje zamolivši da se ne miješaju funkcija gradonačelnika i njegovo zanimanje psihijatra jer on trenutno djeluje s pozicije gradonačelnika. Također je rekao da je sistematizacija u gradu provedena devet mjeseci nakon preuzimanja vlasti te je pozvao sve one koji smatraju da je bilo propusta kod zapošljavanja da dođu u Grad gdje će na javni uvid dobiti svu dokumentaciju. Gradonačelnik Petrov istaknu je da će Metković dobiti kanalizaciju i prečistač do 2019., ali po puno povoljnijim uvjetima nego što su bili oni iz Ugovora sa Svjetskom bankom. Osvrnuvši se na naknadu za razvoj, koja se plaća kroz račune za vodu, Petrov je rekao da se ta naknada počela plaćati prije potpisivanja Ugovora sa Svjetskom bankom te je naglasio da je građani plaćaju i nakon raskida Ugovora, a tim novcima će se financirati projektna dokumentacija.