vijesti www.metkovic.hr

 Gradske vijesti

Stigli nam prvi 'zeleni otoci'
Na nama je da pokažemo zaslužujemo li biti građanima

Metković, 26.9.2014. - Čistoća Metković d.o.o. počela je s postavljanjem kontejnera za skupljanje posebnih kategorija otpada koje se mogu reciklirati. Na desetak lokacija po gradu do sada je postavljeno 20 kontejnera u koje građani mogu odložiti papir, plastiku, staklo, metal i tekstil.