vijesti www.metkovic.hr

 Rad udruga

Volontiraj – učini svoj svijet boljim

Metković, 20.6.2015. - Centar za održivi razvoj Imotski u partnerstvu sa Udrugom Dobra iz Metkovića organizira dvije radionice u sklopu projekata „Volontiraj – učini svoj svijet boljim“ i „ViP-Vještine i praksa za nove poslove“.

1. RADIONICA će se održati je u sklopu projekta „Volontiraj – učini svoj svijet boljim“ 23. lipnja 2015. u Zgradi političkih stranaka u 10 h

Svrha projekta je edukacija i osnaživanje mladih za uključivanje i aktivno sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice kroz razvoj volonterstva i volonterskih programa za mlade.

Sadržaj radionice:

- Što je volonterstvo

- Primjeri dobre prakse volontiranja

- Mogućnosti i prednosti volontiranja

- Prava i obveze volontera

- Izrada plana volonterske akcije.

Projekt je financiran sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

2. RADIONICA će se održati u sklopu projekta „ViP – Vještine i praksa za nove poslove“ 24. i 25. lipnja u Zgradi političkih stranaka u 10 h

Opći cilj projekta je pridonijeti razvoju ljudskih resursa i povećanja zapošljavanja, osobito mladih, na ruralnim područjima Dalmacije te pridonijeti njihovom osnaživanju i integraciji na tržište rada.

Specifični cilj projekta je upoznati mlade s metodom upravljanja projektnim ciklusom i osposobiti polaznike za pripremu i provedbu projekata financiranih kroz programe Europske unije.

Sadržaj radionice:

1. Uvod u fondove EU i mogućnosti za financiranje EU fondovima

2. Logički okvir projekta

3. Izrada projektne aplikacije

4. Izrada proračuna projekta

5. Upoznavanje sudionika treninga s radom OCD-a i osnovama društvenog poduzetništva.

Projekt je financiran uz potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Ovim putem pozivamo sve mlade i zainteresirane da dođu u što većem broju.