vijesti www.metkovic.hr

 Gradske vijesti

Reklamni pano bi trebao proraditi danas

Metković, 11.9.2015. - Reklamni pano u središtu grada već duže vrijeme ne radi pa smo se obratili gradskome poduzeću Metković razvoj, u čijemu vlasništvu je pano i koje upravlja njime, da nam kažu o čemu je riječ.
   – Nakon grmljavinskoga pražnjenja koje se dogodilo početkom kolovoza, došlo je do pregaranja specijalnih dijelova na računalu i modulima reklamnoga panoa, nakon čega su naručeni svi dijelovi potrebni za popravak panoa. Budući da se radi o specijalnim dijelovima kojih nema u redovitoj prodaji, isporuka traje duže no što se očekivalo. Tvrtka koja servisira naš reklamni pano, koji je pod garancijom, javila nam je da danas tijekom dana očekuju konačno puštanje panoa u ispravan rad. Ovim se putem ispričavamo našim klijentima koji su zakinuti za neprikazivanje zakupljenog reklamnog prostora pa im se stoga neće zaračunavati usluga koja nije isporučena – rekli su nam u Metković razvoju.