vijesti www.metkovic.hr

 Obavijest

Dimnjačarima omogućite pregled svojih ložišta i dimovoda

Metković, 16.9.2015. - Iz Jedinstvenoga upravnog odjela Grada Metkovića, Odsjeka za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU, stigla je obavijest građanima o postupanju dimnjačarske službe u svrhu nadolazeće sezone grijanja.
    Dimnjačarskom se službom smatra čišćenje i kontrola dimovodnih objekata i poduzimanje mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozije, trovanja te zagađivanje zraka, kako štetne posljedice ne bi nastupile zbog neispravnosti dimovodnih objekata i uređaja za loženje.
    Dimnjačarska služba je komunalna djelatnost koja se mora obavljati redovito i trajno prema pravilima struke te Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakonom zaštite od požara.
    Zakonom o zaštiti od požara (N. N. br. 92/10) propisane su obaveze vlasnika odnosno korisnika dimovodne instalacije u pogledu obveze održavanja u ispravnom stanju dimnjaka, ložišta(postrojenja) ventilacijskih, plinskih i ostalih instalacija.
    Vlasnici odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora dužni su sukladno propisima, tehničkim normativima, normama i uputama ovlaštenog dimnjačara održavati u ispravnom stanju dimovodna postrojenja koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara te o održavanju moraju posjedovati dokumentaciju.
    Korisnici dimovodnih instalacija (ventilacija) dužni su omogućiti redovitu kontrolu i čišćenje ložišta i dimovodnih objekata te ne smiju sprječavati pristup dimnjačaru do mjesta kontrole i čišćenja dimovodnih objekata niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova.
    Za onemogućivanje obavljanja dimnjačarskih poslova propisane su kaznene odredbe prema Odluci o komunalnom redu Grada Metkovića.