vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Zbog nesnosna smrada u Prudu gradonačelnik traži hitnu sanaciju

Metković, 22.9.2015. - Posljednjih se dana Prudom širi nesnosan smrad koji potječe s uređaja za pročišćivanje otpadnih voda. Stoga je gradonačelnik Petrov uputio dopis tvrtki NPKLM vodovod d.o.o., koja je koncesionar izvorišta regionalnog vodovoda u Prudu da što hitnije sanira postojeće stanje.
   U dopisu naslovljenu na direktora Jakova Belića, Petrov inzistira da NPKLM d.o.o., kao koncesionar izvorišta regionalnog vodovoda u Prudu, u sklopu čije se crpne stanice nalazi i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i za čije je funkcioniranje i održavanje odgovoran, što hitnije započne sanaciju kvara na uređaju da bi se širenje nesnosna smrada napokon zaustavilo.


    Postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Prud (UPOV Prud) nalazi se južno od prometnice Prud – Metković, odnosno jugoistočno od crpne stanice Prud i izvorišta regionalnog vodovoda, započet je s gradnjom i završen u 80-tim godinama prošloga stoljeća. Navedeni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda građen je istodobno s izgradnjom crpne stanice Prud i regionalnoga vodovoda Neretva-Pelješac-Korčula. Nositelj i naručitelj tih radova je bilo društvo NPKL d.o.o., a uređaj je građen isključivo kao zaštita užega područja izvorišta i nedovoljnog je kapaciteta za kompletno stanovništvo naselja Prud. To je samo privremeno rješenje, a konačno rješenje bit će izgradnja novoga biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (na novoj lokaciji udaljenijoj od naseljenoga mjesta i dovoljnoga kapaciteta da primi otpadne vode svih korisnika, odnosno stanovnika Pruda) i sustava kojeg tek treba izgraditi, a čija izrada projekta je u tijeku. Investitor tih novih projekata bit će javni isporučitelj vodnih usluga na području grada Metkovića – Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda.