vijesti www.metkovic.hr

 Gradske vijesti

Javnim radovima uljepšan grad

Metković, 14.1.2016. - U sklopu javnih radova, čiji je naručitelj bio Grad Metković, prethodnih su mjeseci izvođeni radovi koje je nadziralo i koordiniralo gradsko poduzeće Čistoća d.o.o.
   Radovi su u prvoj etapi podrazumijevali čišćenje ulica, čupanje korova te uklanjanje drače i šiblja na lokacijama koje nisu u sustavu čišćenja. Tako je čišćena obala uz Neretvu, šetnica prema Veslačkom klubu, Šetalište 116. brigade te skale od broja jedan do devet. U sklopu tih radova bilo je zaposleno deset žena i pet muškaraca.
   Građevinski javni radovi započeli su u kolovozu, a na njima su sudjelovala devetorica radnika. Sanirana je Makarska ulica (mala ulica koja presijeca Skale II prema crkvi), obnovljene su stube i sanirana je površina ispred Glazbenoga doma te je izgrađena rampa za prilaz osobama s invaliditetom, kao i nogostup ispred UOSI Prijatelj.
   Na više lokacija u gradu nogostupi su prilagođeni za pristup osobama s invaliditetom te su sanirana oštećenja na postojećim nogostupima. Popravljene su i stube u ulici Put groblja, kao i kameni zid pokraj Gradskoga groblja, a već smo pisali o renoviranju mrtvačnica u Metkoviću i Vidu.
   Oličene su sve klupe na Šetalištu 116. brigade HV-a i u Gradskome parku, dok su na nekoliko mjesta oštećene metalne ograde zamijenjene novima te sve nanovo oličene.